Välkommen!

41 % av Sveriges befolkning drabbas av psykisk ohälsa. Du kanske är en av de som drabbats eller lever som närstående till en person som har det tufft. Vi vill bryta barriärer inför morgondagen & ge möjlighet till att prata om hela kroppen. Hos oss finns det inga hierarkier i sjukdomar eller ohälsa, utan vi ser till hela människan. Vi tror på den radikala idén att huvud & kropp hör ihop.

STIGMA

Folkhälsmyndighetens beskrivning av stigmatisering. Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normera och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till sämre bemötande och diskriminering i t.ex. arbetslivet eller vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

BRYTER STIGMA

Hjärnkollambassadörer berättar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller om att vara anhörig. Autentiska berättelser är de som bryter fördomar allra mest. Du kan anlita en ambassadör till att föreläsa, vara med i panelsamtal och deltagare i fokusgrupper. Våra ambassadörer »

SJÄLVHJÄLP

Självhjälpshuset Hjärnkoll Jönköping Vi har samtalsgrupper som vi kallar för självhjälpsgrupper. Självhjälp handlar om att vi tror på att varje individ har en drivkraft och förmåga till att förändra sina liv. Om självhjälp »