#5i5

Lyssna på radioinslagen från Hjärnkolls årliga kampanjdag. Jönköpings län bjöd in skolpolitiker, berörda tjänstemän & allmänhet för att belysa psykisk ohälsa & unga. Du hör Hjärnkoll ambassadören Johanna Lindblad och ordförande Pär-Erik Ek. Inslag ett: 9:32, inslag två 1:02:17 SR P4 Jönköping »

Nyhetsbrev

Läs om vad som händer i föreningen! Allt från utbildning, föreläsningar och sommarfest. Kom & var med alla är välkomna! Nästa nyhetsbrev kommer den 14 juni NYHETSBREV »

Vad betyder stigma & vad är att bryta ett stigma?

Stigma är en sammanfattning av svårigheterna att förstå vad psykisk ohälsa faktiskt är och som lett till fördomar, rädsla och missuppfattningar. Att bryta stigmat om psykisk ohälsa är att minska rädslor, missuppfattningar och förutfattade meningar.