JÖNKÖPING

Kungsgatan 2 D

MÅNDAGAR

ANHÖRIG-NPF gruppstart  26 februari 2024 klockan 17:30-19

Gruppen träffas var tredje vecka under våren; Vecka  9, 12 15, 18, 21

Är du närstående – förälder eller partner till person med NPF-diagnos. Då är detta en grupp för dig som vill få ett sammanhang & träffa andra som befinner sig i liknande situation.

Gruppen är endast för vuxna och när självhjälpsgruppen träffas följer inte barn med.

Anmälan är öppen fram till gruppstart

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÖNKÖPING

Barnarpsgatan 19, Jönköping

MÅNDAGAR

SNACK OCH MÅLERI  gruppstart 26 februari 2024 klockan 14:00-16:00

Vi träffas ojämna veckor, första tillfället  26/2 träffas vi fram till 16:30

I samverkan med Neuro Jönköping – Huskvarna

Kombinerad självhjälpsgrupp och akvarellmålning, för dig som drabbats av neurologisk sjukdom och som är medlem i Neuro Jönköping-Huskvarna.

Anmälan är stängd och gruppen fulltalig

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÖNKÖPING

Kungsgatan 2 D

TISDAGAR

PSYKISK OHÄLSA 

Datum och tid för gruppstart meddelas när gruppen är fulltalig till den e-post du uppger i anmälan

Vi träffas och delar livet kring psykisk ohälsa och hur vi ska få möjlighet till att må bättre. Gruppen riktar sig till dig som är brukare, aktiviteten är en enskild aktivitet och personal är inte deltagare.

Anmälan är öppen, startdatum fastställs när gruppen är fulltalig.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NÄSSJÖ 

Esplanaden 7B Nässjö

TISDAGAR

PSYKISK OHÄLSA

Vi träffas och delar livet kring psykisk ohälsa och hur vi ska få möjlighet till att må bättre. Gruppen riktar sig till dig som är brukare, aktiviteten är en enskild aktivitet och personal är inte deltagare.

Anmälan är öppen till 27 februari, begränsat antal platser

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÖNKÖPING

Kungsgatan 2 D

ONSDAGAR

HANTVERKSGRUPP gruppstart 4 april 14-15:30 och sedan 3 tillfällen till 10/4, 17/4 och 24/4

Vi möts i att arbeta med händerna och träffas för att samtala.

Ta med dig det hantverk som du vill göra, tänk fritt – allt från Mandala till att sticka eller rita.

Vi avrundar våra träffar med att fika.

Anmälan är öppen till 28 mars, begränsat antal platser

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÖNKÖPING

Kungsgatan 2 D

ONSDAGAR

AUTISMSPEKTRUM grupp 2 gruppstart 21 februari 2024 klockan 14:30-16

För dig som är vuxen med en diagnos inom autismspektrum och som vill ha ett sammanhang att samtala i och få stöd.

Anmälan är stängd och gruppen fulltalig.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÖNKÖPING

Kungsgatan 2 D

ONSDAGAR ojämna veckor

SARA gruppstart 28 februari 2024 klockan 18:00-19:30

Enbart för kvinnor över 18 år som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen och som vill få ett sammanhang och träffa andra som varit i liknande situation. Igångsättaren har egen erfarenhet och kommer att delta i gruppen.

Möjlighet till Online-grupp finns.

Ange i anmälan om du endast vill delta i digital eller fysisk grupp eller om båda alternativen fungerar.

Anmälan är öppen till 22 februari, begränsat antal platser

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JÖNKÖPING

Kungsgatan 2D

TORSDAGAR

WALK AND TALK gruppstart 7 mars klockan 14:00-15:30

Vi träffas utanför entrén till föreningslokalen och går sedan en gemensam promenad. Ta på kläder efter väder och bra skor.

OBS! Första tillfället när gruppen startar firar vi ”Fössta Tossdan i Mass”, vi går promenad och avslutar med att äta ”Massipan tåta och kaffi” i föreningenslokalen.

Anmälan är öppen till 4 mars, begränsat antal platser

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ONLINE

MÅNDAGAR

IBS

I samverkan med Mag-och tarmföreningen Jönköpings län.

Digital självhjälpsgrupp för dig som är drabbad av IBS ( Irritabile Bowel Syndrome – funktionella tarmbesvär) och som vill ha ett sammanhang att få samtala i & få stöd.

Online självhjälpsgrupp har kortare tid då gruppen träffas via skärm.

Krav för att delta digitalt:

 • Tillgång till dator eller smartphone för uppkoppling till Teams-länk.
 • Tillgång till Teams
 • Bra & stabil uppkoppling
 • Delta ostört
 • Hörlurar

Anmälan är öppen, startdatum fastställs när gruppen är fulltalig.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ONLINE – HYBRID

TISDAGAR

GASTRIC BYPASS gruppstart 2 april klockan 14:30-16:00

För personer som genomgått en Gastric Bypass operation och som vill ha ett sammanhang att få samtala i & få stöd.

Vi skapar ett möte där vi ger möjlighet att delta fysiskt eller digitalt utefter dina förutsättningar.

Krav för att delta digitalt:

 • Tillgång till dator eller smartphone för uppkoppling till Teams-länk.
 • Tillgång till Teams
 • Bra & stabil uppkoppling
 • Delta ostört
 • Hörlurar

Anmälan är öppen till 26 mars 2024, begränsat antal platser

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fulltaliga självhjälpsgrupper 2023

NÄSSJÖ Nystart av två grupper den 12 mars, se information ovan.

JÖNKÖPING 

 • MÅNDAGAR 16:30-18 ADHD SOM VUXEN – grupp 2 För personer som fått diagnos ADHD som vuxen.
 • TISDAGAR 13-14:30 BIPOLÄR För personer som drabbats av bipolär sjukdom.
 • ONSDAGAR 13:30-15 PSYKISK OHÄLSA För personer som vill använda samtal för att få möjlighet till att må bättre.
 • ONSDAGAR 16-17:30 ADHD SOM VUXEN – grupp 1 För personer som fått diagnos ADHD som vuxen.
 • TORSDAGAR 15-16:30 AUTISMSPEKTRUM grupp 1 För dig som är vuxen med en diagnos inom autismspektrum.
 • TORSDAGAR 19:15-20:45 ANHÖRIG För dig som är anhörig/närstående till person med psykisk ohälsa och/eller sjukdom.

ONLINE

 • FÖRÄLDRAR/ANHÖRIG DIGITAL. Föräldrar/anhöriga till vuxna barn med missbruk. För dig som vill träffa andra i liknande situation och samtala och få stöd i.