Självhjälpsgrupper 2024

ONSDAG

  • AUTISMSPEKTRUM grupp 2    16:30-18 för personer som fått diagnos inom autismspektrum som vuxen.

TORSDAG

  • BIPOLÄR   13-14:30 för personer som drabbats av bipolär sjukdom.
  • AUTISMSPEKTRUM grupp 1   15-16:30 för personer som fått diagnos inom autismspektrum som vuxen.
  • ANHÖRIG   19:15-20:45 för personer som är anhörig/närstående till person med psykisk ohälsa och/eller sjukdom.

ONLINE

  • FÖRÄLDRAR/ANHÖRIG tid och dag enligt överenskommelse i gruppen, för personer som är föräldrar/anhöriga till vuxna barn med missbruk.