Utbildning till uppdraget som ambassadör

För att inneha uppdraget som föreläsare ska du:

  • Vara återhämtad, du kan ha sjukdom men inte vara i aktivt skov.
  • Kunna berätta om din egna erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller sjukdom utifrån att vara drabbad själv eller som närstående.
  • Ha olika utgångspunkter där du fått göra livsval för att nå förändring och bryta mönster.
  • Inneha distans till de situationer du har varit i.
  • Kunna axla uppdraget att bryta stigmat kring psykisk ohälsa för att sprida hopp.
  • Ha förmågan att skilja på att vara personlig och att vara privat.
  • Vara bekväm med att prata inför grupp.
  • Följa Riksförbundet (H)järnkolls uppförandekod.

Skriv en intresseanmälan märkt ambassadörsutbildning, du behöver inte skriva ett personligt brev utan vi kallar dig till intervju inför utbildningen. I samband med kallelsen får du material att läsa igenom så att du kan förbereda dig.

Utbildningen är kostnadsfri, det du investerar är din berättelse & din tid för ett engagemang för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa.