För att inneha uppdraget som föreläsare ska du:

  • Vara återhämtad, du kan ha sjukdom men inte vara i aktivt skov.
  • Kunna berätta om din egna erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller sjukdom utifrån att vara drabbad själv eller som närstående.
  • Ha olika utgångspunkter där du fått göra livsval för att nå förändring och bryta mönster.
  • Inneha distans till de situationer du har varit i.
  • Kunna axla uppdraget att bryta stigmat kring psykisk ohälsa för att sprida hopp.
  • Ha förmågan att skilja på att vara personlig och att vara privat.
  • Vara bekväm med att prata inför grupp.
  • Följa Riksförbundet (H)järnkolls uppförandekod.

 

Utbildningen hålls under fyra dagar uppdelat på två tillfällen.

Steg ett: 6 -7 april

Steg två: 11-12 maj

Utbildningen hålls dagtid mellan cirka 9-17, förutom den 11 maj då vi har aktiviteter och middag på kvällen.

 

Skriv en intresseanmälan märkt ambassadörsutbildning, du behöver inte skriva ett personligt brev utan vi kallar dig till intervju inför utbildningen. I samband med kallelsen får du material att läsa igenom så att du kan förbereda dig.

Utbildningen är kostnadsfri, det du investerar är din berättelse & din tid för ett engagemang för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa.