Boka in ett samverkansmöte!

Tillsammans bygger vi en förening med olika verksamhetsgrenar i ämnesområdet preventivt arbete för psykisk hälsa för att bryta stigmat i att inneha psykisk ohälsa.
Din organisation har möjlighet att vara stödmedlem i föreningen.
Beställ en föreläsning av en Hjärnkoll ambassadör, vi kan även starta samtalsgrupper – självhjälpsgrupp, under det tema som din organisation önskar.

Vår intention är att vara en del av samhället och att bryta stigmat kring psykisk ohälsa och/eller sjukdomar och möjliggöra samtal.

Vi bygger nu vidare på vår organisation med flera aktörer i samhället, genom att möjliggöra ett samhälle för alla.

Vi erbjuder dig att boka en föreläsning av en Hjärnkoll ambassadör som kommer att göra att du kan riva murar av stigma kring psykisk ohälsa där just du är. Genom att lyssna på en egenerfaren berättelse ges möjlighet till samtal. Som kan leda till en bättre mående för åhörarna och bredda förståelsen för att det finns psykiska olikheter men att huvud och kropp hör ihop. Det är modernt att idag säga att alla har en psykisk hälsa och det är sant. Men alla lider inte i sin vardag av psykisk ohälsa eller sjukdom. Däremot drabbas tre av fyra personer av psykisk ohälsa någon gång under livet.  Att själv bli drabbad, vara närstående eller att en kollega drabbas av psykisk ohälsa kan upplevas svårt och oftast är det något som inte pratas om. Vi vill belysa att det är okej att inneha psykisk ohälsa och att det finns möjligheter till ett rikt liv utefter sina egna förutsättningar. Vi vill sprida hopp!