Den 24 september kommer en handledarutbildning att genomföras och det är Region Jönköping som är utbildare.

Självhjälpshuset Hjärnkoll Jönköping är under utveckling och vi kan tillsammans möjliggöra en bättre morgondag.

Vad är en handledare ?

En handledare är en person som är med och startar upp självhjälpsgrupper i Jönköpings län fysiskt och digitalt under olika teman och lär ut föreningens samtalsmetod.

För att inneha uppdraget som handledare ska du:

  • Helst ha varit med i en självhjälpsgrupp som deltagare.
  • Vara återhämtad, du kan ha sjukdom eller ohälsa men inte vara i aktivt skov.
  • Inneha distans till de situationer du har varit i.
  • Ha förmågan att skilja på att vara personlig och att vara privat.
  • Vara bekväm med att prata inför grupp.
  • Vara strukturerad och kunna planera.
  • Kunna avsätta tid för att handleda självhjälpsgrupper.
  • Gått Föreningen Hjärnkoll Jönköpings medlemsutbildning eller vara anmäld till kommande medlemsutbildning.
  • Skrivit under och följa Riksförbundet Hjärnkolls uppförandekod.

Uppdraget är inte ett jobb men ersätts med ett arvode samt reseersättning.