Under 2024 kommer en igångsättarutbildning att genomföras och det är Region Jönköping som är utbildare.

Vad är en igångsättare?

En igångsättare är en person som är med och startar upp en självhjälpsgrupp och lär ut samtalmetoden Rundan.

För att inneha uppdraget som igångsättare ska du:

  • För att vara igångsättare ska du helst ha varit med i en självhjälpsgrupp som deltagare.
  • Vara återhämtad, du kan ha sjukdom men inte vara i aktivt skov.
  • Inneha distans till de situationer du har varit i.
  • Ha förmågan att skilja på att vara personlig och att vara privat.
  • Vara bekväm med att prata inför grupp.
  • Vara strukturerad och kunna planera.
  • Kunna avsätta tid för att handleda självhjälpsgrupper.
  • Delta på supporterutbildning – Förening och riksorganisations kunskap.
  • Följa Riksförbundet (H)järnkolls uppförandekod.