Vad kan en ambassadör användas till?

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där hen berättar och samtalar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller som anhörig.

Andra sammanhang där ambassadörens erfarenhet kan komma till nytta är t.ex. panelsamtal, kompetensutvecklingsdagar eller vid verksamhetsutveckling där ambassadörens eget perspektiv på t.ex bemötande inom vården och även anpassningar i skolan kan ha stor betydelse i processen. Våra ambassadörer kan också vara delaktiga i fokusgrupper och referensgrupper i utvecklingsarbete inom öppen och slutenvård i psykiatrin.

Ett par exempel på aktörer som har anlitat våra Hjärnkoll-ambassadörer är kommuner, regioner och näringslivet.

Våra ambassadörers erfarenhet

Våra ambassadörer är mellan 19 och 70+ nationellt och i Jönköpings län är ambassadörerna mellan 35 – 55 år och representerar tillsammans ett brett spektrum. Det syns inte utanpå och flertalet arbetar, är aktiva i civilsamhället och har familj. Erfarenheten som Hjärnkoll ambassadörerna har är egenerfaren och de har valt att berätta för att andra om att olika förutsättningar och vad vi drabbas av i livet inte ska resultera i ett stigma. Utan de vill möjliggöra samtal och ett sammanhang för alla.

Hur bokar jag en ambassadör?

Du kan ha ett allmänt önskemål om föreläsning under ett visst tema eller önskemål om en specifik ambassadör. Du fyller i en bokningsförfrågan med önskemål om datum för föreläsningen, tid och plats. Du får svar till den kontaktuppgift du lämnat i formuläret om Hjärnkoll ambassadören är tillgänglig.  Efter besked om tillgänglighet av ambassadör sker en bokning och du får en bokningsbekräftelse.