Tillsammans

Att hjälpa sig själv, är att spegla sig själv tillsammans med andra. I självhjälpen möter vi andra som är där av samma anledning.

Vi behöver inte vara lika som personer, ha samma intressen eller musiksmak. Det som skapar mötet är våra livssituationer som vi tillsammans vill hitta en nyorientering till.

Problemet, erfarenheten och upplevelsen är utgångspunkterna. Detta räcker utifrån att vi ska kunna ha en gemensam mötesplats där vi talar & lyssnar i turordning.

När vi är deltagare i en grupp avger vi ett tystnadslöfte, det vill säga att vi inte berättar för andra vad som sägs på träffarna.

Detta är en del av respekten vi ger varandra och den tillit som behövs för att alla ska våga prata.

 

Viktig 

Att träffas i en självhjälpsgrupp är att se andra som individer. Vad vi jobbar, bor, har för fritidsintressen eller vilken bil vi kör är oväsentligt.

Varför har vi detta resonemang?

– Jo för vi människor har en förmåga att placera in varandra i fack, för att enklare kunna hantera vår vardag.

Men när vi lägger yrke, bostad o.s.v. åt sidan, så möter vi varandra och kan prata fritt på lika villkor.

På detta sätt ger vi varandra utrymme till att delta , det du har att säga är viktigt.

Allvar

Vi alla upplever livssituationer olika och det kan vara svårt att dela det allra innersta med de som står oss nära.

Våra familjer kanske har fullt upp, vännerna har sina egna bekymmer och vi upplever att vårt utrymme att tala blir allt mindre.

Det kan också vara så att din livssituation har genererat i ett begränsat nätverk eller att du är ensam.

En självhjälpsgrupp är en möjlighet till att vara i ett sammanhang.

Spegling

Genom att tala och lyssna får du perspektiv på din upplevelse och erfarenhet.

Men också möjligheten att tänka nya tankar till en nyorientering i livet.

Genom att spegla sig i andra får vi bekräftat att vi inte är ensamma.

I speglingen får du möjlighet att säga saker, som du aldrig har pratat om och som kan ge dig en vidare dimension på livssituationen som du befinner sig i.

Speglingen blir ömsesidig, men det finns inga förväntningar på att du ska vara aktiv och handlingskraftig.

Det som krävs är att du kommer och deltar i gruppen, respekterar och lyssnar på andras berättelser.

Bära

”Det är ingen som bär dig, men alla bär varandra.”

Detta är självhjälpens bärande princip.

Självhjälpsgrupper är inte någon terapi men kan ha en terapeutisk verkan.

Det kan uppleva svårt att förstå principen, men när du testar kommer du att förstå.

Till en början kan det kännas ovant då metoden inte är uppbyggd som vi alla är vana vid.

Där en ger och en får, självhjälp handlar om att ge och få vid ett och samma tillfälle.

Prestationsfri zon

När vi är med i en självhjälpsgrupp talar vi fritt och vi avbryter inte varandra eller kommenterar något som sägs.

Vi lyssnar aktivt och vi talar utifrån oss själva i ett jag- perspektiv.

Vi säger det vi själva har behov av att säga och inte vad andra har behov av att höra.

En självhjälpsgrupp är en prestationsfri zon.

Vi träffas och talar som jämlikar och visar respekt för varandras integritet både fysisk och psykisk.

Den som väljer att avstå att tala på en träff, respekteras.

Kapten på livets skuta

I en självhjälpsgrupp får vi möjligheten att släppa fasaden, låta masken falla och vara öppna, utan att riskera att bli bedömda.

Att uppleva oss accepterade och att få vara i ett sammanhang gör att nya möjligheter kan öppnas.

”En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!”  Tage Danielsson

Självhjälpen bygger på att vi tror på den gemensamma kraften och den enskildas styrka.

Den bygger på att vi får kraft genom möten med andra människor som vi speglar oss i och får då möjligheten till att ta kontrollen över våra egna liv.

Detta är kraften i att blir ”Kapten på sin egna skuta”.

Vi alla  har svaren inom oss och om vi var och en ska kunna nå en förändring så börjar det alltid med oss själv och våra egna beslut.

 

Föreningen (H)järnkoll Jönköpings län har ett regionalt uppdrag som samordnar självhjälpsgrupper i Jönköpings län som ett komplement till traditionell vård.

 Folkhälsa och sjukvårdswebben