Vi tror på den gemensamma kraften för den enskildas styrka. Vi tror inte på hokus pokus eller att människor kan skärpa till sig! Vi vill möjliggöra samtal oavsett om du blivit drabbad av psykisk eller fysisk ohälsa. Vi har stöd och ett samarbete med Region Jönköpings län. Det innebär inte att vi är en profession, utan verksamheten vi bedriver är ideell.

Vi arbetar för hela Jönköpings län, i Jönköping heter vår lokal BAKFICKAN och när vi är på annan plats lånar vi lokal.

Bakfickan består av självhjälpsgrupper som är kostnadsfria, det du betalar för är kaffe/te som kostar 10 kronor, vi tar Swish eller kontanter.

För att delta i en självhjälpsgrupp behöver du inte vara på ett visst sätt. Utan det som samlar oss är viljan att prata och samtala med andra i liknande situation för att kunna bygga oss en så bra framtid som möjligt tillsammans. Detta genom att du sätter dig själv som kapten på livets skuta. Vi har alla en stark inneboende kraft till förändring och genom att prata kan du hitta den och dess riktning.

En självhjälpsgrupp har olika temat, här ser du olika exempel på teman.

Utmattningsdepression, självkänsla, om att få en psykisk eller fysisk diagnos, att bryta mönster och finna sin nya väg, ensamstående förälder eller ensamhet – att leva själv. Du har möjlighet att komma med ett eget förslag på tema till en grupp.

Att fundera över som deltagare i en självhjälpsgrupp

  • Är ämnet angeläget för mig?
  • Har jag tid och vill jag prioritera mitt gruppdeltagande?
  • Vill jag ge av mig själv och ta emot av andra?
  • Är jag beredd att respektera alla i gruppen på lika villkor, även de som inte tycker som jag?
  • Kan jag acceptera vad de andra deltagarna känner, tycker och tänker utan att värdera eller döma?
  • Vågar jag tala helt utifrån mig själv, i ”jag-form”?
  • Vågar jag tala fritt utan att ta ansvar för hur de övriga i gruppen reagerar på det jag säger?
  •  Är jag beredd att ta ansvar för mig själv och mina egna känslor och vara ödmjuk inför annorlunda tankar, känslor och erfarenheter hos de andra gruppen?

Folkhälsa och sjukvårdswebben