Vi tror på den gemensamma kraften för den enskildas styrka. Föreningen erbjuder personer som är drabbade av psykisk eller fysisk ohälsa att delta i självhjälpsgrupper, som är kostnadsfria. Deltagare i en självhjälpsgrupp är personer som får möjlighet att träffa andra i liknande livssituation och får stöd genom att dela tankar, känslor och genom att lyssna på andra. Att delta i en självhjälpsgrupp ger dig möjlighet att hitta en nyorientering i livet. Föreningen är inte en profession, utan verksamheten vi bedriver är ideell.

För att vara deltagare i en självhjälpsgrupp behöver du inte vara på ett visst sätt. Det som samlar oss är viljan att prata och samtala med andra i liknande situation för att kunna bygga oss en så bra framtid som möjligt tillsammans. Detta genom att du sätter dig själv som kapten på livets skuta. Vi har alla en stark inneboende kraft till förändring och genom att prata kan du hitta den och dess riktning.

En självhjälpsgrupp har olika temat, här ser du olika exempel på teman: Utmattningsdepression, självkänsla, om att få en psykisk eller fysisk diagnos, att bryta mönster och finna sin nya väg, ensamstående förälder eller ensamhet – att leva själv. Du har möjlighet att komma med ett eget förslag på tema till en grupp.

Att fundera över som deltagare i en självhjälpsgrupp

  • Är ämnet något som jag är intresserad av?
  • Kan jag avsätta tid och prioritera att komma till självhjälpsgruppen?
  • Vill jag berätta om vad jag tänker och tycker och prata utifrån mig själv i jag-form?
  • Kan jag lyssna på andra?
  • Är jag beredd att respektera alla i gruppen på lika villkor, även de som inte tycker som jag?
  • Vågar jag tala fritt utan att ta ansvar för hur de övriga i gruppen reagerar på det jag säger?
  • Är jag beredd att ta ansvar för mig själv och mina egna känslor och vara ödmjuk inför annorlunda tankar, känslor och erfarenheter?

Du kan läsa mer om självhjälp på 1177 genom att klicka på den röda texten ”Folkhälsa och sjukvårdswebben”.

Folkhälsa och sjukvårdswebben