Om Hjärnkoll nationellt och regionalt

Hjärnkolls uppgift och fokus är att dela den egna berättelsen om psykisk ohälsa och vad som blev den individuella vändpunkten. Uppdraget för en Hjärnkolls ambassadör  är att sprida hopp, dela sin berättelse om sitt egna liv för bryta stigmat och det traditionella förhållnings sättet att tysta och osynliggöra psykisk ohälsa.

Mellan åren 2009-2014 var Hjärnkoll namnet på en nationell kampanj som drevs av Handisam som är Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH som betyder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Kampanjen var ett femårigt projekt och avslutades 2014, de verksamheter som byggts under denna tid beslutade då att bilda Riksförbundet Hjärnkoll. Riksförbundet består av regionala föreningar i landet och är en nationell rörelse men med enheter som är självständiga rent juridiskt. All verksamhet i Hjärnkoll bedrivs av statsbidrag och den största delen kommer från socialstyrelsen som är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och som ligger under Socialdepartementet. Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län har funnits sedan 2015 och slogs samman med Självhjälpshuset Vi-Kraft 2020.

Självhjälpshuset Hjärnkoll Jönköpings län

Vi har en verksamhet som möjliggör samtal och gruppverksamheten bedrivs med stöd från Region Jönköping och är ett komplement till vården. En självhjälpsgrupp är ingen profession, gruppdeltagarna pratar och lyssnar på varandra. Vi journalför ingenting och du har möjlighet att vara anonym. I grupperna kan en samtalsledare vara med beroende på tema men det är deltagarna som skapar gruppen tillsammans.

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län är anslutna till Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Föreningen har diplomerade igångsättare genom Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg och Region Jönköpings län.