Kontaktuppgifter till styrelsen
  • Ordförande Pär-Erik Ek

par.erik.ek@gmail.com

  • Vice ordförande Johanna Ström

johannastrom4@gmail.com

 

Övriga kontaktas genom föreningens e-post.