Medlemsutbildning

Du erbjuds en medlemsutbildning som är steg ett för att inneha uppdrag annat än ambassadör. I ambassadörsutbildnngen ingår organisationskunskap. Du får lära dig föreningens uppbyggnad, verksamhet och mål samt vilka möjligheter du har att engagera dig.