Ambassadörer från Jönköpings län

Emma föreläser om hur det kan vara att få diagnosen
utmattningsdepression som 27 åring,
en diagnos som hon då var obekant med.
Hon delar med sig av sina erfarenheter utifrån arbete,
familjeliv och egenupplevda svårigheter.
Emma bor i Jönköpings län.

Läs mer om Emma →

 

Stefan föreläser om sina erfarenheter av kraftig ångest,
panikattacker, mobbning och att vara anhörig till barn
med NPF-diagnos.
Stefan bor i Jönköping.

Läs mer om Stefan →