Ambassadörer från Jönköpings län

Emma föreläser om hur det kan vara att få diagnosen utmattningsdepression som 27 åring, en diagnos som hon då var obekant med. Hon delar med sig av sina erfarenheter utifrån arbete, familjeliv och egenupplevda svårigheter. Emma bor i Jönköpings län.

Läs mer om Emma →


Stefan föreläser om sina erfarenheter av kraftig ångest, panikattacker, mobbning och att vara anhörig till barn med NPF-diagnos. Stefan bor i Jönköping.

Läs mer om Stefan →


Anna föreläser om sin erfarenhet av depression och att vara anhörig till både barn och vuxna med psykisk ohälsa. Hon bor i Jönköping.

Läs mer om Anna →


Rebecka föreläser om sina erfarenheter av att växa upp i en dysfunktionell familj, HVB-hem, självskadebeteende och diagnosen Emotionell instabil personlighetssyndrom (EIPS). Hon bor i Malmbäck.

Läs mer om Rebecka →


Daniel föreläser om sin erfarenhet av depression, psykos och våldsbrott som fick honom dömd till rättspsykiatrisk vård. Han bor i Jönköpings län.

Läs mer om Daniel →


Jessica föreläser om sina erfarenheter av ADHD, atypisk autism, generaliserat ångesttillstånd (GAD), utmattningssyndrom och depression. Hon bor i Jönköping.

Läs mer om Jessica →


Johanna föreläser om sin erfarenhet av avgrundsdjup sorg och hur alkohol blev starten till att livet blev ett mörkt hål utan slut. Johanna bor i Jönköpings län

Läs mer om Johanna →

Andreas föreläser om sin erfarenhet av ett destruktivt och dysfunktionellt förhållande, att bli utsatt för våld i en nära relation och att vara medberoende till en person med psykisk sjukdom och ohälsa. Andreas bor i Göteborg.

Läs mer om Andreas →