Prislista 2024

Föreläsning 6 200 kronor
Deltagande i panel 5 500 kronor
Timkostnad 395 kronor
Heldagsarvode 7 800 kronor
  • Kostnader för eventuella resor och övernattning tillkommer.
  • Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalningsvillkor 30 dagar.