Föreläser om sin erfarenhet av ett destruktivt och dysfunktionellt förhållande.
Att bli utsatt för våld i en nära relation och att vara medberoende till en person med psykisk sjukdom och ohälsa.

Under föreläsning får vi följa hans resa från psykisk hälsa till psykisk ohälsa, att vara självdestruktiv och glömma bort sig själv till att idag ha ett fungerande liv.

Christian drogs långsamt in i sin psykiska ohälsa genom att förlora sina inre gränser i relationer till personer i hans närhet och hans själ och psyke fick gå balansgång för att överleva från dag till dag.

Du får höra en berättelse från totalt eufori till att kraschlanda i totalt kaos och först då se vilka mönster och ramar som han tvingats in i ofrivilligt själv arbetar han i socialsektor för kommunen med personer som drabbats av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Att han själv skulle drabbas av att må dåligt psykiskt fanns inte i hans perspektiv.

Andreas vill ge möjlighet till andra män att prata om sin psykiska ohälsa och bryta det stigma som många kan uppleva.

Berättar öppet om sin resa

I sin föreläsning berättar Andreas om vad som fick honom att ta steget till ett sundare liv och vilka verktyg han har använt och använder sig av för att få vardagen att gå ihop. Andreas vill ge hopp och kraft till andra. Han vill att fler människor ska våga ta bladet från munnen och prata om det som kan vara svårt i livet, utan skam eller skuld.

Andreas berättar öppet och naket om sin resa, känslan av maktlöshet och om den långsamma processen till psykisk ohälsa. Han berättar om att psykisk ohälsa är något som alla kan drabbas av, då vi alla har en psykisk hälsa att värna om.

Andreas väg ur sin psykiska ohälsa var att han började prata och vågade dela det han upplevde.

Han vill även skapa en förståelse och bringa hopp om att det går att göra förändringar som leder till läkning och medvetenhet.