Jessica har varit i det svartaste svarta bottenfrusna hålet med depression, utmattning, ångest och självmordstankar. Hon har efter mycket kämpande tagit sig upp igen med hjälp av bland annat utbildning, strategier och egen reflektion.

Du får ta del av flera vändpunkter i Jessicas liv, som till exempel en återhämtnings- och sjukdomshanteringsutbildning efter att ha diagnostiserats ADHD, atypisk autism och generaliserat ångesttillstånd (GAD).

Utredningen blev en stor lättnad för Jessica och hon fick äntligen en förklaring till svårigheterna under uppväxten och i livet. Maktlöshet och skam byttes till en acceptans av sig själv och varför livet sett ut och ser ut som det gjort och gör. Jessica har idag bättre strategier för att klara vardagen som hon gärna delar med sig av.

Jessica vill genom sin föreläsning öka förståelsen för vad det innebär att leva med psykisk ohälsa och öka förståelsen för detta hos samhällets aktörer.