Under Daniels föreläsning berättar han om hur han som barn långsamt hamnade i en nedåtgående spiral med depressioner och ett andligt sökande efter en mening med livet. Livet tog en vändning till det värre och Daniel hamnade i ett mörker där han tillslut blev psykotisk.

Daniel är född i Göteborg men uppvuxen i en liten småstad utanför Borås. Han har alltid varit väldig intresserad av musik och kultur, och har även studerat religionsvetenskap och pedagogik.

Han drabbades av en reaktiv psykos på grund av sin djupa depression och svår sömnbrist. I sin svåra psykos begick han ett allvarligt våldsbrott som fick honom dömd till rättspsykiatrisk vård. Han spenderade nästan tio år utav sitt liv på tre av landets största kliniker och berättar om sin väg tillbaka, om hopp, tröst och att våga blir frisk. Han berättar också om svårigheter med att blir fri efter nästan tio år inom rättspsykiatrisk vård och vilka anpassningssvårigheter det har inneburit.

Viktigt med ett starkt stöd från familj och omgivning

Daniel har varit helt fri i över sju år och har lyckats skapa ett bra liv, genom fasta rutiner, ett starkt stöd från familj och omgivning som alla vet om hans historia. Genom att sova, äta och inte pressa sig i olika situationer som kan uppstå lever han nu ett lugnt och stabilt liv, och upplever hopp och en meningsfullhet. Idag är Daniel frisk och läkare menar på att han aldrig lär bli psykotisk igen. Men han brottas fortfarande med depressioner och stresskänslighet, i vilket han också pratar om i sin föreläsning.

Daniel vill med sin föreläsning inge hopp om att det går att komma tillbaka, att kärleken från omgivning har betytt mycket och att samhället har stöttat honom till ett liv som fungerar.